En | Fa

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

در اینجا ارورهای عمومی که مربوط به مصرف کننده هستند ذکر میشوند. سایر ارورها باید توسط مرکز خدمات برطرف شوند: F17 زمان آبگیری از حد مجاز گذشته است F60 فشار زیاد آب ورودی F31 آبگیری زیاد و یا وزن زیاد لباسها F18 عدم تخلیه آب F23 وارد شدن آب به کف ماشین لباسشوئی F29 عدم ورود ...

ایرادهای متداول ماشین لباسشویی بوش

• از دستگاه آب نشت می کند علت: شلنگ تخلیه به صورت صحیح به دستگاه و یا به خروجی فاضلاب وصل نشده. راه حل: پیچ های اتصال شلنگ آب را محکم کنید. آب وارد دستگاه نمی شود. علت: فیلتر آب گرفته است و یا شلنگ آب ورودی پیچ خورده یا اینکه زیر شی سنگینی ...

خدمات مشتریان

ارتباط با ما

عضویت در ماهنامه

 

تایید

آدرس شرکت